Takster

Gældende fra 1 Januar 2018

Vandværkets Takstblad

Jf. Vandværkets love & vedtægter, fastsættes værkets takster af bestyrelsen.

Pris: Excl Moms

Forbrug ( Selvaflæst )Fast afgift alm. husstandGrøne Afgifter

10,00 kr. pr. m3

310,00 kr. pr. kvartal.

6,37 kr. pr. m3

Ved manglende Års-aflæsning, Foretaget af VandværketFlyttegebyrLukkegebyrGenåbningsgebyr ( Uden for normal arbejdstid + 100 % )Forgæves kørsel ved lukning


Rykkergebyr ved manglende betaling, pr. rykker


Rykkergebyr ved indgåelse af betalingsaftale

200,- kr. 

200,- kr. 

800,- kr. 

1400,- kr. 

  500,- kr. 

  100,- kr. 

  100,- kr. 

Tilslutningsafgift


Paracel, rækkehus, forretning, sommerhus,

eller landbrugsejendom. (Med egen

stikledning indtil dim. Ø 40 mm )


Rækkehus, etageejendom, med fælles

stikledning. (pr. lejlighed eller hus/lejemål)Forsyningsledningsbidrag
Ved institutioner, erhvervsforbrugere og andre storforbrugere fastsættes tilslutningsafgiften ved forhandling.Byggevand dvs. vand der skal anvendes i en byggeperiode etableres af vandværket for bygherren og betales af denne. Vandforbruget afregnes efter gældende takstblad.I særlige situationer vel det være nødvendigt at foretage en konkret og individuel økonomisk beregning for tilslutning. Dette kan f.eks. ske for ejendomme, der ligger langt fra det naturlige forsyningsområde.

5.653,- kr.

5.653,- kr.

45.472, - kr

Ved alle tilslutninger indlægger værket stikledning 1m. ind på parcellen og afslutter med målerbrønd. 


Alle tilslutninger skal være fuldt indbetalt, før stikledning etableres og åbning af vandet vil blive foretaget.


Syn og trykprøve

Syn og trykprøve er inkl. ovennævnte tilslutningsafgifter og kan bestå af.:

Syn af jordledning, rør installation, trykprøve samt kontrol af færdig installation.


Hvis installationen ikke kan godkendes og der skal foretages nyt syn eller byggeriet etape opdeles:

Betales for nyt syn pr. gang..  1.500.- kr.


Oplysningspligt.

Alt arbejde udført på installationer tilsluttet Ørslev Vandværk A.m.b.a. skal udføres af Gas, Vand og Sanitetsmester jvf. Lovgivningen, hvoraf det fremgår om ansøgning og meldepligt.